Tbilisi International Ophthalmology Conference
TIOC  20/20

19 - 20   დ ე კ ე მ ბ ე რ ი,  2 0 2 0 

პატივცემულო კოლეგებო  პატივი გვაქვს მოგიწვიოთ თბილისის საერთაშორისო ოფთალმოლოგიურ კონფერენციაშ...

პროგრამა რეგისტრაცია

თბილისის საერთაშორისო ოფთალმოლოგიური კონფერენცია - TIOC 2018

>>> 

 

December 22:

08:00 – 10:00 Registration

10:00 – 10:30 Opening Ceremony. Zaza Khotenashvili, Merab Dvali, Kh.Takhchidi, Tatsyana Imshenetskaya, Sergey Rykov, Artashes Zilfyan, Giorgi Ramishvili

Christmas Lecture Cycle – Part I.

Moderators: Merab Dvali, Kh.Takhchidi, Tarek A. Katamish, Tatsyana Imshenetskaya, Sergey Rykov, Zaza Khotenashvili

10:30 – 11:00 LASIK – “The Uncrowned King”. Prof. Merab Dvali, Tbilisi State Medical University, Eye Clinic “Akhali Mzera”, Tbilisi, Georgia

11:00 – 11:30 A problem of the retinal blindness and bionic way of its solution. Khristo Takhchidi. Professor, Director of Pirogov Russian National Research Medical University Ophthalmology Center, member of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

11:30 – 12:00  Проблема воспалительных и инфекционных заболеваний передней поверхности глаза. Сергея Александрович Рыков

12:00 – 12:30 DMEK from D to K: A stepwise approach". Prof. Tarek A. Katamish, M. D. Professor and Head of the Ophthalmology Department Cairo University, Cornea & Refractive Surgeon

12:30 – 13:00 "Tips for executing the BB DALK". Prof. Tarek A. Katamish, M. D. Professor and Head of the Ophthalmology Department Cairo University, Cornea & Refractive Surgeon

13:00 – 14:00  Lunch

Christmas Lecture Cycle – Part II.

Moderators: Iva Beradze, Anna Tolchinskaja, Irina Shargorodska, Artashes Zilfyan, Oleg Golovachov, Zaza Khotenashvili

14:00 -14:30 Toxic anterior segment syndrome. Grigor Kamushadze, Pirosmanishvili Maia., New Hospitals, Tbilisi, Georgia.

14:30 – 15:00 Suprachoroidal Hemmorhage: Classification, Diagnostics and clinical Management. Nikoloz Labauri MD. FVRS, Davinci Eye Clinic. Tbilisi, Georgia

15:00 – 15:25 Optic Coherence Tomography and Computed Perimetry in Diagnosis and Monitoring of Glaucoma. Nino Kobakhidze, MD. Chichua Medical Center Mzera. Tbilisi, Georgia.

15:25 – 15:50 Corneal ectatic disorders:diagnosis and treatment. Tamara Tsirekidze., New Hospitals., Tbilisi, Georgia.

15:50 – 16:00 Internuclear Ophthalmoplegia. Aza kirkitadze MD., Aversi clinic., Tbilisi, Georgia.

16:00 – 16:15 Title: Auto-mesenchymal stem cells for optic nerve atrophy induced blindness (case report). Prof. Konstatntine Mardaleishvili, Giorgi Loladze, Gocha Shatirishvili, Konstantine Chutkerashvili, Nana Digmelashvili. Mardalesihvili Medical Centre, Tbilisi, Georgia., New Hospitals, Tbilisi, Georgia.

16:15 – 16:20 Challenging cases from clinical practice. George Petriashvili, Nana Nikolaishvili, Ana Apulava., Aversi Clinic., Tbilisi, Georgia.

16:20 – 17:00 Coffee Break

Symposium – Cornea Diseases, Cataract and Refractive Surgery.

Moderators: Mikheil Omiadze, Valerij Serdjuk, Artashes Zilfyan, Noko Labauri, Grigor Kamushadze, George Petriashvili, Mikheil Tevdoradze

17:00 – 17:10 Challenging cases in Refractive surgery. Grigor Kamushadze, Maia Pirosmanishvili, New Hospitals, Tbilisi, Georgia.

17:10 – 17:20 Capsule support device in management of severe zonular weakness. Prof. Serdiuk V. MD, PhD. Dnipropetrovsk Regional Clinical Ophthalmological Hospital.

17:20 – 17:30 Влияние факоэмульсификации катаракты на двух глазах на макулярную область сетчатки в динамике по данным оптической когерентной томографии. Иошин И.Э., Толчинская А.И., Багиров А.М. ФГБУ «Клиническая больница», Москва.

17:30 – 17:40 Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery. One year experience. Mikheil Tevdoradze. Javrishvili Eye Microsurgery Clinic “Oftalmij”. Tbilisi, Georgia.

17:40 – 17:50 The influence of the IOL material on the state of corneal endothelium after cataract surgery – Onise Tsertsvadze MD, Nino Sharazadishvili MD, Giorgi Mekvabishvili., Tbilisi State Medical University, Eye Clinic “Akhali Mzera”. Tbilisi, Georgia.

17:50 – 18:00 Keratoconus with Hyperopic manifestation – Prof. Merab Dvali; Bella Sirbiladze MD, PhD; Nana Tsintsadze MD, PhD., Tbilisi State Medical University, Eye Clinic “Akhali Mzera”, Tbilisi, Georgia.

18:00 – 18:10 Scissors Deep Anterior Lamellar Keratoplasty for Failed Big-Bubble Technique: An Alternative Technique. Didar S. Anwar MD. Neega Eye Center, Castries, Saint Lucia

18:10 – 18:20 Planned Corneal Cross-Linking after LASIK correction in special cases - Prof. Merab Dvali; Nana Tsintsadze MD, PhD; Bella Sirbiladze MD, PhD; Lia Jorjikashvili., Tbilisi State Medical University, Eye Clinic “Akhali Mzera”, Tbilisi, Georgia.

18:20 – 18:30 Delayed Epithelial Healing after Deep Anterior Lamellar Keratoplsty. Didar S. Anwar MD. Neega Eye Center. Castries, Saint Lucia

 

December 23: 

Christmas Lecture Cycle – Part III.

Moderators: T.Imshanetskaya, G.Kamkamidze, M.Butsashvili, E.Takhchidi, A.Alexidze, K.Sharashidze, M.Tsertsvadze

10:00 – 10:30  Bacterial and viral eye diseases. Maia Butsashvili, MD, PhD., Neolab clinic, Tbilisi, Georgia.

10:30 – 11:00 Eye autoimunne diseases. George Kamkamidze, MD, PhD., Neolab clinic, Tbilisi, Georgia.

Scientific Reports– Part I.

Moderators: Tamara Kardava, Irina Shargorodska, Alexander Chichua, Nino Kobakhidze, Nana Digmelashvili, Inna Malinovskaja

11:00 – 11:10 Efficacy of neuroprotective therapy in complex treatment of low pressure glaucoma. S.A. Rykov1, I.V. Shargorodska1, L.I. Denysiuk2, N. S. Nikolaichuk 21 Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 2 Kyiv Ophthalmology Clinic Eye Microsurgery Center. Kiev, Ukraine.

11:10 – 11:20 "Хирургическое лечение рефрактерной глаукомы" Т.А. Имшенецкая, Г.В. Вашкевич, Е.В. Милошевский, О.А. Ярмак. БелМАПО, Минск, Беларусь.

11:20 – 11:30 Комбинированная хирургия глаукомы с одномоментрой факоэмульсификацией катаракты при псевдоэксфолиативной глаукоме. Проф. Зильфян А.А. Медицинский центр ''Шенгавит'', Центр лазерной коррекции зрения, Ереван, Республика Армения

11:30 – 11:40 Retinal pigment epithelium tears. Malinouskaya Inna, MD, PhD., Belarussian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus. Разрыв пигментного эпителия. Малиновская Инна Ивановна., кмн, доцент кафедры офтальмологии БелМАПО, Минск, Беларусь.

11:40 – 11:50 Macular Hole Closure with Inverted Internal Limiting Membrane Flap Technique. Tadumadze Shota., Javrishvili Eye clinic "Oftalmij"; Tbilisi, Georgia.

11:50 – 12:00 "Пневморетинопексия в лечении регматогенной отслойки сетчатки" О.А. Ярмак, Т.А. Имшенецкая, В.Ю. Маркевич. БелМАПО, Минск, Беларусь.

12:00 – 12:10 Results of a randomised controlled trial comparing combined Intravitreal Dexamethasone Implant (Ozurdex) versus Intravitreal Lucentis (ranibizumab) in Patients with diabetic macular edema at the time of cataract surgery.  Ana Dvalishvili, Husein Aslankara, Arife Esra Kocakaya, Cem Yildirim., Gozakademi Eye Hospital, Denizli, Turkey

12:10 – 12:20 Anti VEGF therapy in treatment for both naive and refractory cases - Shalva Skhirtladze MD, Nino Tavberidze MD, PhD., Eye Clinic “Akhali Mzera”

12:20 – 12:30 Surgical Embolectomy for acute CRAO and BRAO management. Tekla Mamageishvili, Nikoloz Labauri. Davinci Eye Clinic . Tbilisi, Georgia.

12:30 – 12:40 Хирургическая тактика при внутриглазных инородных телах, фиксированных к оболочкам заднего полюса". Т.А. Имшенецкая, О.А. Ярмак, В.Ю. Маркевич ". БелМАПО, Минск, Беларусь.

12:40 – 12:50 WHEN DISEASE IS NOT OBVIOUS. Komarova T.M.1, Vitovska O.P.1, Bedryk K.O.1, Rudniev M.A.1, Khomyak V.I.11 O.O.Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

12:50 – 13:00 ROP or not? Lana Datuashvili., LJ Clinic, Kutaisi, Georgia

13:00 – 13:10 THE APPLICATION OF LIGHT-FILTER POINTS IN THE PREVENTION OF THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF RETINOPATHY OF THE DISABILITIES. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE PROGRESSION OF RETINOPATHY OF PREMATURES UNDER SUSPENDED IN ACCORDANCE TO SEASONAL PERIODS. (PRELIMINARY RESULTS). Epihin A.N., Epikhina Yu.N., Ushnikova O.A., ² Ushnikov A.N.² ., ¹ Rostov State Medical University, Ministry of Health of Russia, 344022, Rostov-on-Don, Russian Federation;² State Budgetary Institution of Rostov Region "Regional Children's Clinical Hospital", Rostov-on-Don, Russian Federation.

13:10 – 14:00 Lunch

Scientific Reports– Part II.

Moderators: David Shengelia, Nino Karanadze, Tamara Tsirekidze, Mariam Golovachova, Aza Kirkitadze

14:00 – 14:10 Intermediate  idiopathic  uveitis: clinical features  in children. Chichua G, Chichua  A, Jikurashvili T, Pargalava N. Chichua medical center ‘‘Mzera’’. Tbilisi, Georgia.

14:10 – 14:20 Organsave treatment of choroidal melanomas using transpupillary thermotherapy. Kardava T., PhD., “New Hospitals”, Tbilisi, Georgia.

14:20 – 14:30 Iris Cyst: Imaging modalities & Surgical management. Ana Vachiberidze , Nikoloz Labauri. Davinci Eye Clinic. Tbilisi, Georgia.

14:30 – 14:40 Modification of surgical treatment of inferior oblique muscle overaction. Davit Shengelia MD. PhD, Manana Kikolashvili MD. PhD, Badri Shengelia.  TSMU Givi Jhvania Academic Clinic of Pediatry. Georgia, Tbilisi.

14:40 – 14:50 Selected methods of  cryopreserved Amniotic Membrane Transplantation"( our results). Teona Tchanukvadze, Nino Karanadze, Tinatin Jiqurashvili. Eye clinic "Axali Mzera", "Aversi clinic", eye clinic " Mzera","Lions Eye Clinic".  Georgia,Tbilisi.

14:50 – 15:00 Management of the ocular surface in the context of surgery - Tamar Chitadze MD., Eye Clinic “Akhali Mzera”

15:00 – 15:10 Progressive myopia and orthokeratology. Valerian Khurodze, Natia Khurodze, Tamar Khurodze   “Ophthal+”, Ltd. Tbilisi, Georgia.

15:10 – 15:20 Scleral Contact Lenses  – Benefits and Advantages (5 years of experience). Nino Kvaratskhelia MD., Eye Clinic “Akhali Mzera”., Tbilisi, Georgia.

15:20 – 15:30 Contact lenses in pediatric practice. Nana Aphkhazava. New Hospitals, Tbilisi, Georgia.

15:30 – 15:40 Evaluation of Effectivness of Dermal Fillers and Botulinum Toxin usage in Ophthalmology. Chichua George, Chichua Alexander, Gaphrindashvili Nino, Tolmachova Marina, Nozadze Maia, Kalmakhelidze Teona. Chichua Medical Center “MZERA”. Tbilisi, Georgia.

15:40 – 15:50 "Electrophysiological methods of investigation in ophthalmology". Natalia Maghlakelidze, Marina Zueva. Aversi Clinic Ltd. Tbilisi,. Georgia. Moscow Helmholtz Research Institute of Eye Diseases. Moscow, Russia. 

15:50 – 16:00 Patient selection for corneal collagen cross-linking: an updated review. G. Chichua,  K. Tsiklauri. Tbilisi, Georgia.

16:00 – 16:10 The efficacy of selective laser trabeculoplasty as primary and additional treatment method for glaucoma. Tamar Gogitidze. Enmedic clinic batumi branch., Batumi, Georgia.

16:10 – 16:20 Transepithelial Photorefractive Keratectomy with Alcon EX-500 Excimer Laser - Early Results. Nino Kobakhidze, George Chichua, Chichua Medical Center Mzera, Tbilisi, Georgia.

16:20 – 16:30 Clinical application of Pentacam AXL in different types of refractive procedures: initial experience. Tamar Sulkhanishvili MD. Nikoloz Labauri MD. Davinci Eye Clinic, Tbilisi, Georgia.

16:30 Closing ceremony